Live-Scholen

By on 16. januari 2018

Er zijn vier scholen gepland op het Europees vasteland, en we zijn bezig met plannen van vier scholen in het VK. Dit zullen niet op zichzelf staande ontmoetingen met onderwijs zijn, maar een serie, ontworpen om een toename van leven in je kerk, gemeente en regio te brengen.Als dit goed en wel draait en groeit, hopen we ook in Oost Europa een serie te starten.

Elke school zal tenminste 2½ dag duren (deelnemers zullen zelf voor accommodatie moeten zorgen). Elk van de vier Scholen zal op een andere locatie plaatsvinden. De locaties van de eerste twee Scholen zijn al bekend: België, gevolgd door Duitsland.

Elk van deze live Scholen zal bouwen op de voorgaande Scholen. Dus hoewel het niet verplicht is om aan elke school deel te nemen, is de opzet van de scholen wel zo, dat ze telkens verderbouwen. Het zijn dus niet op zichzelf staande modules voor leiders waar onderwijs telkens wordt herhaald. De opzet van de Scholen juist ook een raamwerk van voortdurende ondersteuning en planning te bieden.

Elke School zal een specifiek thema hebben over leiderschap van organisaties. De Scholen bieden ook gelegenheden voor discussie, onderwijs, vraag & antwoord, feedback, verslaglegging van eigen voortgang en voortdurende planning.

Elk van de live Scholen heeft een andere nadruk, die op de volgende manier zal worden gebracht:

  • Onderwijs
  • Discussie
  • Planning & volgende stappen
  • Feedback & Troubleshooting
  • Vraag en antwoord

U kunt hier meer informatie over elke school vinden.

Paul zal ook onderwijs geven over:

  • Bethel vertalen naar onze eigen cultuur
  • Zoonschap
  • De gave van besturen

Data en locaties van de Scholen kunt u vinden in onze Agenda.