Waarom?

By on 16. januari 2018

“Het is onze tijd!”

Dit is de roep die we horen:

“Waarom niet hier, waarom wij niet, waarom niet nu?”

We leven in een tijd met de grootste kansen, dagen van ongekende veranderingen, en grenzeloze toegang tot creatieve uitingen.

Dit alles leidt tot het verlangen en de uitnodiging om Opwekking te zien, Reformatie en een nieuwe Renaissance.

We verlangen naar een opwekking die nooit meer eindigt, een Reformatie die de hele maatschappij beïnvloedt en de bruid van Christus bij elkaar brengt, en een Renaissance die God alle glorie geeft.
Wijze leiders onderscheiden de tijden en de seizoenen en weten wat te doen. Daarom nodigen wij jou uit om deel te nemen aan deze school, om je plaats in te nemen in de geschiedenis “met het oog op deze tijd”.

Het is ons verlangen de hemel op aarde te zien, en te zien dat elke regio en elk aspect van onze wereld wordt beïnvloed, waardoor de kerk haar reikwijdte uitbreidt tot elke hoek van het Koninkrijk van onze Koning.

Wij weten dat Opwekking komt door een soevereine beweging van God! Daarom moeten wij nu toegerust worden om alles te doen wat mogelijk is om samen te werken met God, en te zien dat “Zijn Koninkrijk komt, Zijn wil wordt gedaan, hier op aarde zoals het in de hemel is.”